Werkwijze


Met de zelfrijdende voermengwagen mengen we het ruwvoer tot het gewenste rantsoen en draaien dit op de voergang voor de koeien. Met de weeginstallatie kan ieder rantsoen (inclusief bijproducten) gemaakt worden. Er wordt geregistreerd wat er werkelijk geladen is, en dit wordt digitaal opgeslagen, zodat het op elk gewenst moment is terug te zien. We rijden zes keer per week (op zaterdag wordt er een dubbele portie gedraaid), en bedienen een groot gebied rondom Leersum.

Wijziging van rantsoenen kunnen worden doorgegeven per fax, email of telefoon. Achteraf is in te zien of het gewenste rantsoen ook daadwerkelijk gevoerd is door ons (op aanvraag).No Farmers, no Food

    Voertechniek   Voertechniek   Voertechniek   Voertechniek   Voertechniek  
Kijk voor meer foto's in ons Fotoboek!