Mengkuilen/mengbalen


Om in de zomer, ondanks een lage voersnelheid, broei te helpen voorkomen, is het maken van een mengkuil een goede mogelijkheid. In een dag wordt de gewenste kuil gemengd en opnieuw ingekuild, waarna u met uw eigen machines opnieuw het voer bij de koeien of het jongvee kan brengen. Inmiddels hebben wij de ervaring dat het ook mogelijk is om een gemengd rantsoen te laten persen en wikkelen (voor bijvoedering of droge koeien). Wel moet er voldoende gras met lengte in deze balen zitten om te kunnen persen.

No Farmers, no Food

    Foto's volgen.
Kijk voor foto's in ons Fotoboek!