Kosten


Natuurlijk kost alles geld, ook het laten voeren. Maar het levert ook besparingen op! De onderstaande lijst laat u de kosten zien welke kunnen vervallen als u ons inschakelt.

- afschrijvingskosten van de trekker (% van werk dat voor het voeren wordt gebruikt)
- afschrijvingskosten voermachine
- rente geinvesteerde machines
- jaarlijks onderhoud en reparaties
- brandstofkosten
- evt. verzekering machines
- aantal uren nodig per jaar x gemiddeld uurtarief

In ons kennismakingsgesprek kunnen wij redelijk betrouwbaar een inschatting maken van de kosten per maand. Achteraf kunnen wij precies zien hoeveel tijd wij nodig gehad hebben om uw koeien te laten voeren. Deze totale tijd kunnen wij terugrekenen naar een tarief per dag (Euro 2,10 per minuut, erf op - stal uit) per dag. Maandelijks (na afloop van de kalendermaand) ontvangt u de rekening. Uitgangspunt is het afgesproken tarief, door rantsoenwijzigingen, wijzigen laadvolgorde (om beter te kunnen mengen) of hoeveelheid aanpassingen kan er een aanpassing van het dagtarief, zowel naar beneden als naar boven, nodig zijn. Een uitdraai van de bestede tijd kan dan worden ingezien. Wij hanteren een betaaltermijn van 14 dagen, immers de melk geproduceerd door ons voeren is dan betaald door de melkfabriek.

Wij dagen u uit om het een maand te proberen, dit levert veel inzicht op in kosten, maar ook in resultaat. Ook voor tijdelijke oplossingen zijn wij beschikbaar.


No Farmers, no Food

    Voertechniek  Voertechniek  Voertechniek 
Kijk voor meer foto's in ons Fotoboek!